Różnorodne formy pieniądza

Pieniądz wynaleziono w wielu miejscach na świecie pod różnorodnymi postaciami. Jego rozwój nie wymagał przełomowych kombinacji technicznych. Pod jaką postacią by się nie krył zawsze stanowił wartość umowną. Pieniądz to niekoniecznie tylko banknoty i monety, to wszystko co ludzie są skłonni użyć w celu wymiany na towary i usługi. Pieniądze umożliwiają ludziom dokładne porównywanie cen różnych dóbr, łatwe przechowywanie majątku i wyważoną wymianę jednej rzeczy na inną. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem pieniądza jest moneta, jednak istniał on już zanim ona powstała pod postaciami takimi jak zboże, skóry, bydło, sól, paciorki i muszle. Tak zwane muszelki kauri były środkiem płatniczym którym można było regulować długi i podatki w Ugandzie brytyjskiej aż do początku XX wieku. W obozach zagłady takich jak Auschwitz walutą były papierosy, towary takie jak alkohol, chleb i margaryna miały swoją cenę liczoną w papierosach. Niektóre rzeczy na przykład owoce można przechowywać przez krótki czas dlatego nie spełniłyby swojej roli jako stały majątek. Lepszym sposobem na magazynowanie swego bogactwa było w starożytnym Sumerze zboża, takie jak jęczmień, jednak one z kolei wymagają odpowiednich magazynów a ziaren jest tak wiele że ich utrzymanie stanowiłoby problem. Obecnie ponad 90% wszystkich pieniędzy na świecie istnieje wyłącznie na komputerowych serwerach. Dlatego też większość transakcji handlowych przeprowadza się na drodze przesyłania danych elektronicznych bez wymiany fizycznej gotówki.

Post Author: admin