Skutki orzeczenia separacji

Jeśli małżonkowie zmagają się z problemami w związku albo decydują się na całkowite zakończenie wspólnego życia mogą wybrać separację, albo rozwód. Pierwsza opcja nie wiąże się z tak dużą ilością formalności, ale z wiadomych przyczyn niesie za sobą szereg skutków prawnych. Warto się z nimi zapoznać.

Jakie skutki ma separacja?

Pierwsza i podstawowa zasada informuje, że współmałżonek nie ma prawa zawrzeć nowego małżeństwa, gdyż wcześniejszy formalny związek jeszcze się nie skończył. Ma miejsce separacja Kraków to miasto w Polsce, gdzie w ciągu ubiegłych lat zaobserwowano wzrost popularności separacji i zdecydowanie mniejszą ilość rozwodów.

Małżonkowie decydujący się na separację nie mają już wzajemnych praw i obowiązków jak, chociażby sprawy wzajemnej reprezentacji i odpowiedzialności. Nie muszą dłużej rozstrzygać o ważnych sprawach dotyczących rodziny, ale zaspokajanie potrzeb najbliższych cały czas pozostaje bez zmian.

Po przyznaniu przez sąd separacji współmałżonkowie nie pozostają dłużej we wspólnym pożyciu, dlatego jeden nie może działać za drugiego.

Dodatkowo po stwierdzeniu separacji kończy się obowiązek wspólnego pożycia, dlatego, kiedy jeden z małżonków opuści wspólne miejsce zamieszkania, nie może to zostać wykorzystane w trakcie sprawy rozwodowej i uznane za przyczynę rozpadu związku małżeńskiego.

Warto zwrócić szczególną uwagę, że decyzja o separacji nakłada na jednego z rodziców obowiązek alimentacyjny. Między dwojgiem ludzi pozostających w separacji musi zostać przestrzegana rozdzielność majątkowa.

Kiedy separacja zostanie uprawomocniona, małżonkowie nie dziedziczą po sobie. To utrata prawa do zachowku, który zgodnie z przepisami prawa przysługuje najbliższym członkom rodziny. Zaznaczmy, że separacja może zostać przyznana z winy jednego z małżonków albo kwestia ta nie musi być rozstrzygana. Warto zaznaczyć, że winę trzeba uzasadnić, a sąd może zarówno odrzucić, jak i zaakceptować wniosek.

Kolejny, ale równie ważny skutek separacji to brak udziału w sporządzaniu testamentu przez zmarłego małżonka.

Post Author: admin