Rozwód z obcokrajowcem w Polsce- wszystko, co musisz wiedzieć

Gdy małżonkowie spełniają określone warunki, można przeprowadzić ich rozwód w Polskim sądzie. Jest to korzystne zarówno dla Polaka, jak i obcokrajowca, nawet jeśli nie mieszka on na terenie Polski. Warto złożyć pozew o rozwód w Polskim sądzie, zanim uczyni to małżonek zagranicą.

Jakie warunki trzeba spełnić, by przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem w Polsce?

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, iż można w Polsce rozwiązać małżeństwo z obcokrajowcem przez rozwód, gdy ostatnio oboje małżonkowie zamieszkiwali w Polsce, przy czym nie jest konieczne aby oboje małżonkowie zamieszkiwali wspólnie w jednym mieszkaniu, czy w jednym mieście. Poza tym można przeprowadzić rozwód, jeżeli jeden z małżonków nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, podczas gdy drugi z małżonków wyjechał poza granice Polski. Małżonek będący powodem, czyli tą osobą, która wnosi do sądu pozew o rozwód, co najmniej od roku, liczonego bezpośrednio przed wniesieniem do sądu pozwu o rozwód, zamieszkuje w Polsce, również może złożyć pozew o rozwód. W przypadku, gdy małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio złożeniem pozwu o rozwód zamieszkuje w Polsce, także ma taką możliwość. Warto wiedzieć, że pobyt małżonka w Polsce nie musi wiązać się ze stałym zameldowaniem- wystarczy zwykłe zamieszkanie z zamiarem stałego pobytu. Powyższe okoliczności pozwalają na to, by przeprowadzić rozwód w Polskim sądzie, ale jest możliwość przeprowadzenie go również poza granicami Polski. Nie warto jednak czekać, aż małżonek złoży pozew zagranicą- liczy się termin złożenia dokumentów- postępowanie zostanie wszczęte w tym kraju, w którym pozew wpłynie jako pierwszy.

Rozwód z obcokrajowcem można przeprowadzić szybko i bezproblemowo.

Obywatel Polski nie musi wnosić pozwu o rozwód na własną rękę- najlepiej zatrudnić doświadczonych prawników, dzięki którym rozwód przebiegnie szybko i bezproblemowo. Aby znaleźć prawnika w mieście Łodzi lub innym mieście, najlepiej wpisać w Google np. prawo rodzinne łódź, a ofert będzie bez liku. Często rozwód jest konieczny, by uregulować prawnie kontakty z dziećmi, alimenty oraz władzę rodzicielską. Na szczęście rozwód z obcokrajowcem w Polsce może być przeprowadzony tak szybko, jak ma to miejsce w przypadku małżonków będących obywatelami Polski. Ważne jest, że małżonek obcokrajowiec nie musi być obecny na rozprawie. Zatrudniając doświadczonego prawnika można mieć pewność, że wszystko przebiegnie sprawnie, ponieważ rozwód z cudzoziemcem wymaga specjalistycznej wiedzy i skrupulatnej analizy sprawy.

Jakie prawo obowiązuje podczas rozwodu?

Gdy zgodnie z regułami możliwe będzie wniesienie sprawy rozwodowej do sądu w Polsce, kolejno należy przeanalizować, jakie prawo sąd powinien zastosować. Może zdarzyć się tak, że sądem właściwym okaże się sąd polski, natomiast może zdarzyć się, że zastosowanie będzie miało prawo innego kraju. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte przez obywatela polskiego
z obcokrajowcem, który polskie obywatelstwo także posiada, nawet jeżeli posiada obywatelstwo również innego kraju, wówczas postępowanie rozwodowe zostanie przeprowadzone według prawa polskiego, czyli zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W przypadku braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Natomiast, w przypadku braku wspólnego miejsca zamieszkania w chwili żądania rozwodu właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsca wspólnego zwykłego pobytu, jeśli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zamieszkania. Na przykład, jeżeli małżonkowie mieszkali w Niemczech, a żona wróciła do Polski i złożyła pozew o rozwód, będzie on przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. Prawo polskie jest stosowane, jeżeli brak jest ostatniego wspólnego miejsca pobytu.

 

Post Author: admin